Kajian Senada: Hijrah dan Istiqamahnya Mush’ab Bin Umair

Sabtu (10/12) telah diadakan Kajian Senada ke 3 dengan Tema “Meneladani Shahabat Rasul: Hijrah dan Istiqomahnya Mush’ab bin Umair” yang dilangsungkan di Mushalla Kampus B STT-NF dengan narasumber Ustadz Nur Fajri Romadhon. Kegiatan ini dihadari sekitar 57 peserta offline dan 106 peserta online melalui Channel Youtube LDK Senada STT-NF.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk menceritakan kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Mush’ab Bin Umair, diantaranya meneladani beberapa sifat dan perilaku yang dapat ditiru dan dijadikan contoh untuk umat manusia dalam beragama.

Mush’ab bin Umair adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yang dijuluki “Mush’ab Yang Baik”. Mush’ab ditugaskan untuk mengajarkan agama Islam serta bacaan Al-Qur’an kepada orang beriman yang telah berbaiat kepada Rasulullah. Ia juga diberi amanah agar mengajak penduduk Madinah kepada Islam serta menyiapkan penyambutan untuk hijrah Nabi.

Proses keislaman Mush’ab bukanya tanpa halangan. Hari dimulainya ujian bagi Mush’ab bin Umair datang. Ketika ia sedang beribadah kepada Allah swt, Utsmani bin Thalhah tanpa sengaja melihatnya yang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua Mash’ab. Mulai saat itulah ujian dari Allah swt datang kepadanya.

Ujian yang akan membuatnya teguh dan dijalan islam. Ujian ini menjadikan ia sebagai pemuda yang patut untuk di tauladani oleh pemuda sepanjang masa.